இராஜகுல அகமுடையார் அல்லது  இராசகுல அகமுடையான் எனப்படுவோர் தமிழ்நாட்டில் முக்கியமான சமூகமாகக் காணப்படுகின்றனர். இவர்கள் பரந்துபட்ட  அகமுடையார் சமுதாயத்தின் உட்பிரிவினர் ஆவர். ராஜகுல அகமுடையார் என்பது அகமுடையார் சமூகத்தின் ஒரு பகுதி. இவர்கள் தங்களைப் பாரம்பரிய அரசவகை அல்லது அரிச்சுவடி (ராஜகுலம்) மூலம் அடையாளம் காண்கின்றனர்.

brown concrete statue of man

வரலாறு

 1. மூலாதாரம்:
  • அகமுடையார் சமூகத்தின் வரலாறு பண்டைய தமிழ்நாட்டின் அரசியல் மற்றும் சமூக வரலாற்றுடன் நேரடியாக தொடர்புடையது. முக்குலத்தோர் சமூகத்தின் மூன்றாவது பிரிவு ஆகும் அகமுடையார், தங்கள் வீரதீரக் கதைகள் மற்றும் நாகரிகத்திற்காக அறியப்பட்டவர்கள்.
 2. அரசு மற்றும் போராட்டம்:
  • அகமுடையார் மக்கள், குறிப்பாக ராஜகுல அகமுடையார், பழங்காலத்தில் பல சிற்றரசுகளை ஆண்டனர். இவர்களின் தலைமையில் பல போர்கள் நடைபெற்று, இவர்கள் தங்கள் பகுதியை பாதுகாத்தனர். குறிப்பாக பாண்டிய மற்றும் சோழப் பெருமன்றத்திற்கும் முக்கிய பங்காற்றினர்.
 3. நாகரிகம் மற்றும் கலாசாரம்:
  • அகமுடையார் மக்கள் நாகரிகம், கலாசாரம் மற்றும் சமய நிகழ்வுகளை மிகுந்த உறுதிப்பாட்டுடன் கடைபிடித்தனர். இவர்கள் விவசாயம் மற்றும் போர்கலையிலும் சிறந்தவையாக விளங்கினர்.
 4. பிரித்தானியர் காலம்:
  • பிரித்தானியரின் ஆட்சியின்போது, அகமுடையார் சமூகமும் பல மாற்றங்களைச் சந்தித்தது. இவர்கள், ஏராளமான போராட்டங்களிலும், மக்களுக்கான உரிமைக்காக போராடியதில் முக்கிய பங்கு வகித்தனர்.

சமகால நிலை

 1. சமூகவியல் மாற்றங்கள்:
  • இன்றைய அகமுடையார் மக்கள், விவசாயம், வணிகம், கல்வி மற்றும் பல்வேறு துறைகளில் மாறிவிட்டனர். தொழில் மற்றும் கல்வியில் முன்னேறியுள்ளனர்.
 2. அரசியல் பங்கு:
  • அகமுடையார் சமூகத்தின் பலரும் தமிழ்நாட்டின் அரசியல் மற்றும் சமூக வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகித்து வருகின்றனர்.
 3. சமூகவியல்பாட்டு உறவுகள்:
  • இவர்கள் தங்கள் பாரம்பரியத்தை, கலாசாரத்தை பாதுகாத்து வருகின்றனர். பல்வேறு திருவிழாக்கள், சம்பிரதாயங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளில் ஆர்வமுடன் பங்கெடுத்து வருகின்றனர்.

கட்டமைப்பு மற்றும் சமூக ஒருங்கிணைப்பு

 1. அகமுடையார் சங்கம்:
  • அகமுடையார் மக்கள் தங்கள் சமூக உறவுகளை வலுப்படுத்த பல சங்கங்களை உருவாக்கியுள்ளனர். இவை, கலாசார நிகழ்வுகள், கல்வி உதவிகள் மற்றும் சமூக முன்னேற்றத்திற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கின்றன.
 2. சமூக மற்றும் பொருளாதார முன்னேற்றம்:
  • இவர்கள் தங்கள் சமூகத்தின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கும், கல்வியிலும் முக்கிய முன்னேற்றங்களை கண்டுள்ளனர். இவர்கள் தங்கள் இளம் தலைமுறைக்கு கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளை மேம்படுத்த உறுதிபூண்டுள்ளனர்.

அகமுடையார் மக்கள் தங்கள் பாரம்பரியத்தை, கலாசாரத்தை மற்றும் தங்கள் சமூக அடையாளத்தை பெருமைப்படுத்தி நிற்கின்றனர். அவர்கள் தங்கள் வரலாற்றை மறக்காமல், முன்னேற்ற பாதையில் பயணிக்கின்றனர்.

 

gray and black wooden chair with fabric cushion

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Agamudayar Sangam
Logo