தமிழகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான ஆதினங்கள் வெள்ளாளர்களே ஆதினங்களாக உள்ளனர். அந்த ஆதினங்களில் வெள்ளாளர்களே மடாதிபதிகளாக வரும் வகையில் திட்டங்களை உருவாக்கி உள்ளனர்.

சிவலங்கேஸ்வர சுவாமிகள் இறுதி ஊர்வலத்தில் கோவை பகுதியை சேர்ந்த நிறைய அகமுடையார் சமூகத்தவர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளது தெரிகிறது.

அகமுடையார் ஒருவர் திறமையால் உருவாக்கிய காமாட்சிபுரி ஆதினத்தில் தற்போது பதவிக்கு வந்திருக்கும் மடாதிபதி என்ன சாதி என்பது கூட அகமுடையார்களுக்கு தெரியவில்லை!

இதை தெரிந்து வந்திருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படை கூட நம்மவர்களுக்கு தெரியவில்லை.

நாம் ஏன் ஆட்சி ,அதிகாரத்திற்கு வரமுடியவில்லை என்று புரிகிறதா?

இதை புரிந்துகொள்ளா விட்டால் இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆனாலும் எதுவும் மாறாது!

image
Vignesh S changed his profile picture
5 w

image
Harish R changed his profile picture
5 w

image

கீரமங்கலத்தில் ஜமீன் குடும்பத்தை சேர்ந்த அகம்படியார்களுக்கு முதல் கரை. கீரமங்கலம் அரண்மனை கொல்லை.

image

வெளிநாடுகளில் வேலை வாய்ப்பு

image

வெளிநாடுகளில் வேலை வாய்ப்பு

image

வெளிநாடுகளில் வேலை வாய்ப்பு

image

வெளிநாடுகளில் வேலை வாய்ப்பு

image

வெளிநாடுகளில் வேலை வாய்ப்பு

image

வெளிநாடுகளில் வேலை வாய்ப்பு

image