அகமுடையார் கல்வி அறக்கட்டளை (Agamudayar Educational Trust) என்பது அகமுடையார் சமூகத்தில் கல்வி, சமூக மேம்பாடு மற்றும் கலாச்சார முன்னேற்றத்தைக் கொண்டு வர உதவும் ஒரு முக்கியமான அமைப்பாகும்.இது சென்னை நகரத்தில் உருவாக்கப்பட்டு இயங்கி வரும் அகமுடையார் சமுதாய அமைப்பாகும்.  இத்தகைய அறக்கட்டளைகள் சமூகத்தில் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை உயர்த்தி, அதன் உறுப்பினர்கள் உயர்கல்வியை அடைந்து சிறந்த வாழ்வாதாரத்தை பெற உதவுகின்றன.

woman wearing academic cap and dress selective focus photography

அகமுடையார் கல்வி அறக்கட்டளையின் முக்கிய பணிகள்:

 1. கல்வி உதவித்தொகை:
  • மாணவர்களுக்கு நிதி உதவி: பொருளாதார நெருக்கடியில் உள்ள மாணவர்களுக்கு கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் படிப்பதற்கு நிதி உதவித்தொகைகளை வழங்குதல்.
  • தேர்ச்சி அடைந்த மற்றும் திறமைமிக்க மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை மற்றும் ஸ்காலர்ஷிப் வழங்குதல்.
 2. கல்வி மேலாண்மை:
  • பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் கல்வி நிலையங்கள் நிறுவல் மற்றும் நிர்வாகம்.
  • தரமான கல்வி வழங்குவதற்கு நல்ல ஆசிரியர்கள் மற்றும் வளங்களை மேம்படுத்துதல்.
 3. துணை நிர்வாக பயிற்சிகள்:
  • மாணவர்களுக்கு பாடத்திட்டத்திற்கு புறம்பான பயிற்சிகள் மற்றும் தொழிற்சாலை பயிற்சிகளை வழங்குதல்.
  • வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் முனைவுத்திறன்களை மேம்படுத்தும் பயிற்சிகள் நடத்துதல்.
 4. கல்வி விழிப்புணர்வு:
  • மாணவர்களிடையே கல்வியின் முக்கியத்துவத்தைப் பரப்புதல்.
  • மாணவர்களை உயர் கல்வி, தொழில் வாய்ப்புகள் மற்றும் நவீன தொழில்நுட்பங்களில் முற்றிலும் அறிவுபூர்வமாக உருவாக்குதல்.
 5. சமூக நலத்திட்டங்கள்:
  • மருத்துவ முகாம்கள், சுகாதார விழிப்புணர்வு மற்றும் நலத்திட்டங்களை முன்னெடுத்து சமூகத்தின் சுகாதார நிலையை மேம்படுத்துதல்.
  • சமூக நலனில் பங்காற்றும் செயல்பாடுகளை முன்னெடுத்து, தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து செயல்படுதல்.

சமூகத்தின் மேம்பாடு:

அகமுடையார் கல்வி அறக்கட்டளைகள்:

 • சமூகத்தின் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்த உதவுகின்றன.
 • இளைஞர்களை உயர்கல்வி மற்றும் தொழில் வாய்ப்புகளில் முன்னேற்றம் பெற ஊக்குவிக்கின்றன.
 • கலாச்சார மற்றும் பாரம்பரிய விழிப்புணர்வை மேம்படுத்துகின்றன.

நிறைவு:

அகமுடையார் கல்வி அறக்கட்டளை என்பது அகமுடையார் சமூகத்தின் பல துறைபாடுகளில் முன்னேற்றம் பெற உதவுகின்ற முக்கியமான அமைப்பாகும். இது சமூகத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் சமமான வாய்ப்புகளை வழங்கி, அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்த உழைக்கின்றது.

Agamudaiyar Kalvi arakattalai

assorted-title of books piled in the shelves

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Agamudayar Sangam
Logo